VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Dünden Bugüne Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Vizyon ve Misyon
Türkiye / Van Yüzüncü Yıl
 
 
VAN YUZUNCU YIL Üniversitesi

  Ülkemizin en genç üniversitelerinden biri olan VAN YUZUNCU YIL Üniversitesi, 5765 sayılı kanunla 31 Mayıs 2008 tarihinde kurulmuş olup görevi; yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil, aynı zamanda kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını geliştirmektir.

  VAN YUZUNCU YIL Üniversitesi, eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış toplum üniversitelerinden biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini geliştirme sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.

  Üniversitemiz kadrosunda 7’i profesör, 8’si doçent 108’i yardımcı doçent, 85 Öğretim Elemanı/ Okutman, 149 Araştırma Görevlisi ve 6 Uzman olmak üzere toplam 363 Akademik Personel almaktadır. Ayrıca idari işlemlerin zamanında ve akıcı şekilde sürdürülebilmesi için 215 idari personel görev yapmaktadır.