VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FBEİŞG8001İş Hijyeni ve İşçi SağlığıZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Hijyenin tanımı ve önemi, işyerlerindeki insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik ajanlar, etkileri, korunma stratejileri, iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni, uluslararası ve ulusal uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile ilgili temel bilgi verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yuzuf Uzun
Öğrenme Çıktıları
1Hijyenin tanımı ve önemini öğrenir.
2 İşyerlerindeki insan sağlığına zararlı kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik ajanlar, etkileri, korunma stratejileri,
3İş ortamlarında hijyen; 4
4Araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen,
5Mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni, uluslararası ve ulusal uygulamalar ve yasal düzenlemeler ile ilgili temel bilgi verilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler,
2Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler,
3Yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen;
4Yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen;
5Araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları;
6Araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları;
7Gerekli malzeme, madde ve sistemler;
8Gerekli malzeme, madde ve sistemler;
9Cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma;
10Kanserojen Maddeler, mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma;
11Mutajen Maddeler, kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.
12Dünyada ve Ülkemizde en çok görülen meslek hastalıkları
13Dünyada ve Ülkemizde en çok görülen meslek hastalıkları
14Sınav
15.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İş Salığı ve Güvenliği kitabı (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Altın, Doç.Dr.Şakir Taşdemir, Eğitim Yayınevi dizgi birimi, Konya, 2017, 838 S.) ÇSGB İSG Genel Müdürlüğü, 6331 Sayılı Kanunu ve İlgili yönetmenlikleri
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)132
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ÖÇ15555555555  
ÖÇ25555555555  
ÖÇ35555555555  
ÖÇ45555555555  
ÖÇ55555555555  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek