VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBEPÖ7001Eğitimin Felsefi TemelleriZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin insan yetiştirme süreci olarak eğitimi, felsefi bir bakış üzerinden anlamlandırması. Öğrencilere eğitimin ve felsefenin temel kavramlarını anlatmak ve anlatılanlar etrafında eğitim ve felsefenin tarihini, kuramlarını anlayarak, tecrübelerini anlamlandırmalarını ve yorumlamalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Ahmet YAYLA
Öğrenme Çıktıları
1Felsefe ve eğitimin temel kavramlarını bilir.
2Başlıca eğitim felsefelerini bilir
3Felsefi akımlarla eğitim kuramlarını ilişkilendirir.
4Felsefi düşünmenin eğitim üzerindeki etkisini açıklar.
5Eğitim ile ilgili sorunları felsefi yöntemlerle araştırır ve sorgular.
6Eğitime felsefi yaklaşımı tanır
7Etik ve eğitim ilişkisini anlar.
8Eğitim ve siyaset ilişkisini anlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Felsefe ve eğitimin temel kavramlarını kullanarak, bireyin içinde yaşadığı toplum ve toplumsal kurumları ve dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyebilme bilgi ve becerisini kazandırmaktır. Toplumsal sorunları eleştirel çözümleyebilme, modernliğin önemini ve sonuçlarını değerlendirebilme, post-modernizm ve liberalizm kavramlarının Türkiye ve Türk toplumu için ne anlam ifade ettiğini kavrayabilme yeteneği kazandırmaktır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eğitim Nedir? Eğitim Felsefesi nedir? Eğitim ve Felsefe arasındaki ilişkisi, Eğitim felsefesi nedir? Klasik eğitim felsefesiSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
2Eğitim Nedir? Eğitim Felsefesi nedir? Eğitim ve Felsefe arasındaki ilişkisi, Eğitim felsefesi nedir? Klasik eğitim felsefesiSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
3İdealizm ve EğitimSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
4Realizm ve eğitim, Naturalizm ve EğitimSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
5Pragmatizm ve Eğitim Varoluşçuluk ve EğitimSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
6Esasicilik ve Daimicilik Eğitim FelsefeleriSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
7İlerlemecilik ve Yenidden Kurmacılık Eğitim FelsefeleriSokratik tartışma, makale inceleme, tartışma
8Ara Sınav
9 Kültürel yaklaşım Faydacı yaklaşım Bireysel yaklaşım
10Kültürel yaklaşım Faydacı yaklaşım Bireysel yaklaşım
11Eğitime analitik yaklaşım
12Eleştirel eğitim felsefesi
13Eğitim ve etik ilişkisi
14Eğitim ve siyaset ilişkisi
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Necmettin Tozlu (1997), Eğitim Felsefesi, Ankara, Meb Yayınları Ahmet Cevizci (2011), Eğitim Felsefesi, İstanbul, Say Yayıncılık Hilmi Ziya Ülken(1968), Eğitim Felsefesi, İstanbul Saffet Bilhan (1991), Eğitim Felsefesi, Ankara, Yargıçoğlu Matbaası Sabri Büyükdüvenci (2001) Felsefece Eğitişim
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma133
Bireysel Çalışma5315
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ13323332332323
ÖÇ24234324444234
ÖÇ35443424223335
ÖÇ42432354433324
ÖÇ55343433332424
ÖÇ62334225222323
ÖÇ73325 41431323
ÖÇ83433322542423
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek