VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBORT7003Araştırma ve Yayın EtiğiZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel araştırmaya özgü temel akımları, paradigmaları ve kavramları (pozitivizm, hipotez, değişken, ölçme, ölçek vs.); bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini (araştırma konusu ve probleminin belirlenmesi, literatür taraması, araştırma deseninin geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırma bulgularının raporlaştırılması) öğrencilere kavratmak. Bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırmaya özgü temel akımları ve kavramları bilir
2Bilimsel araştırmanın yapısını ve sürecini bilir
3Bilimsel araştırmanın değişik boyutları ile ilgili bilgi sahibi olur
4İstatistik ile ilgili temel kavramları bilir
5Bilimsel araştırma raporu hazırlayabilir
6Bir bilimsel araştırmanın etik boyutlarını bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmaya giriş, Bilimsel araştırmanın temelleri, Bilimsel yaklaşımlar, Bilimsel araştırmada temel kavramlar Araştırma konusu ve probleminin seçimi Eleştirel kaynak incelemesi Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket ve Gözlem, Bilimsel veri türleri ve veri toplama araçları, Örneklem ve örneklem türleri, Araştırma raporunun hazırlanması. Bilimsel yazım kuralları ve etik ilkelere uygun rapor hazırlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve bilimsel araştırmanın temelleri
2Bilimsel yaklaşımlar
3Bilimsel araştırmanın temel kavramları
4Bir bilimsel araştırmanın aşamaları
5Bir bilimsel araştırmanın aşamaları
6Veri türleri ve veri toplama araçları
7Ara Sınav
8Evren, örneklem ve örnekleme
9Nicel verilerin analizi
10Kaynak tarama ve kaynak göstermede etik ilkeler
11Bilimsel araştırmada etik ilkeler
12Bilimsel araştırmada etik ilkeler
13Proje sunumları
14Proje sunumları
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11414
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14228
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)118
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1  55      5  
ÖÇ2  53 5    5  
ÖÇ3  55      5  
ÖÇ4  55      55 
ÖÇ5  55 5    5  
ÖÇ6  55 5    5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek