VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBORT7001Bilimsel Araştırma ve YazımZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Fuat TANHAN
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel araştırma tekniklerini anlayabilmek
2Bilim ve teknolojiye ilişkin belirli durumların etik yönlerini anlamak ve analiz edebilmek
3Bilimsel araştırma ve yayın etiğini ve mesleki etik kavramını tüm yönleri ile kavrayabilmek
4Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilmek ve etik kurallarına uygun biçimde yapabilmek
5Bilimsel makale veya bildiriyi hazırlayıp yazma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri ve etik konusu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri
2Yazım ve Teknikleri
3Bilimsel Araştırmada Uyulacak Kurallar
4Bilimsel araştırma yöntemleri (Nitel Araştırmalar)
5Bilimsel araştırma yöntemleri (Nicel Araştırmalar)
6Bilimsel araştırma yöntemleri ölçme Araçları
7Vize Sınavı
8Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri
9Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri
10Bilgilerin geçerlilik ve güvenirlik kavramları
11Araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi
12Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri
13Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri
14Toplanan verilerin analizi ve yazımı
15Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Derse Katılım120
Tartışma120
Soru-Yanıt120
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma339
Soru-Yanıt14342
Makale Yazma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)123
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek