VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBETÇ7000Tez ÇalışmasıZorunlu0020
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmelerin ve yayınların incelenmesi ve tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İlgili Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirirler.
2Çalışma konusuyla ilgili karşılaştığı problemleri çözmek için deney tasarlama, elde edilen sonuçları değerlendirme ve yorumlama yetisini kazanırlar.
3 Çalışma konusuyla ilgili güncel bilgileri takip etme ve tez yazabilme becerisi geliştirirler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
2Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
3Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
4Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
5Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
6Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
7Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
8Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
9Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
10Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
11Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
12Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
13Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
14Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
15Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
16Yüksek lisans tez çalışmasıYüksek lisans tez konusu ile ilgili kitap ve makaleler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yüksek lisans teziyle ilgili kitaplar ve makaleler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje Tasarımı /Yönetimi1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Hazırlama140
Proje Sunma160
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik158120
Proje Hazırlama168128
Proje Sunma16464
Proje Tasarımı /Yönetimi15460
Okuma168128
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)500
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ12344353344443
ÖÇ23454434354534
ÖÇ34545544435444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek