VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBEPÖ7067Çocuk Hakları ve EğitimiZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
öğrencileri Çocuk hakları konusunda bilinçlendirmek ve duyarlı hale getirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zihni MEREY
Öğrenme Çıktıları
1Çocuk ve Çocuk Hakları konusunda farkındalık yaratma
2Hukukta çocuk kavramının yerini anlama
3Çocuk hakları sözleşmesini temel ilkelerini kavrayabilme
4çocukların tem hak ve özgürlüklerini neler olduğunu öğretme
5Çocuk haklarının etkinliklerle öğretimini kavratma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Çocuk Hakları ile bilimsel makaleler ve kitaplar
Dersin İçeriği
Çocuk; hukukta çocuk, Türkiye ve dünyada çocukların genel durumu; çocukluluğun Tarihi; Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi; Çocuk Haklarının Temel İlkeleri; Çocukların Yaşama Hakkı; Çocukların Sosyo - Ekonomik hakları: Çocukların Kültürel Hakları, Engelli Çocukların Hakları; İhmal ve İstismar, Suça sürüklenen çocukların Hakları; Çocuk Haklarının Etkinliklerle öğretimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çocuk;
2hukukta çocuk,
3Türkiye ve dünyada çocukların genel durumu;
4çocukluluğun Tarihi;
5Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi;
6Çocuk Haklarının Temel İlkeleri;
7Çocukların Yaşama Hakkı;
8vize
9Çocukların Sosyo - Ekonomik hakları:
10Çocukların Kültürel Hakları,
11Engelli Çocukların Hakları;
12İhmal ve İstismar,
13Suça sürüklenen çocukların Hakları
14Çocuk Haklarının Etkinliklerle öğretimi
15Değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akyüz, E.(2017). Çocuk Hukuku. Ankara: Pegem Yayıncılık Merey, Z.(2018). Çocuk Hakları.Ankara: Pegem Yayıncılık MEB (2018). Kapsayıcılık Eğitimi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım6636
Tartışma7642
Makale Kritik Etme5525
Bireysel Çalışma4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek