VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBEPÖ7071Öğretme - Öğrenme SüreçleriZorunlu115
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenme ve öğretme ile ilgili kuramların, yaklaşımların, stratejilerin, yöntemlerin ve tekniklerin özelliklerine ilişkin bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mecit ASLAN
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenme, öğretme kuram ve yaklaşımları ile ilgili temel kavramları açıklar.
2Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflar.
3Öğretim modellerinin özelliklerini açıklar.
4Öğretim stratejilerini açıklar.
5Öğrenme stratejilerini ve stillerini açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenme kuramları, öğretim modelleri, öğretim stratejileri, öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Öğrenme-öğretme ile ilgili temel kavramlar
2Davranışçı öğrenme kuramları
3Davranışçı öğrenme kuramları
4Davranışçı öğrenme kuramları
5Bilişsel ağırlıklı davranışçı öğrenme kuramları
6Bilişsel öğrenme kuramları
7Ara sınav
8Öğretim modelleri
9Öğretim modelleri
10Öğretim modelleri
11Öğretim stratejileri
12Öğrenme stratejileri
13Öğrenme stilleri
14Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11616
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ12333343334433
ÖÇ23222432222433
ÖÇ34244323433324
ÖÇ42442324232232
ÖÇ53344235323223
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek