VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBEPB-860Demokratik OkulZorunlu125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, demokrasi ve insan hakları konusunda farkındalık kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Zihni MEREY
Öğrenme Çıktıları
1Demokrasi ve insan Hakları ilgili temel kavramları tanıma
2İnsan haklarının felsefik ve sosyolojik temellerini kavrayabilme
3İnsan Haklarının Özelliklerini bilme
4Demokrasinin temel unsurlarını bilme
5Demokrasi kültürünü bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
None
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Demokrasi ve insan hakları ile ilgili bir literatür sunma
Dersin İçeriği
Tanım ve tarihsel gelişim; demokrasi, özgürlük ve eşitlik kavramları, farklı demokratik algılar, demokratik kültür, okulda ve ailede demokrasi, demokratik vatandaşlık; haklar ve özgürlükler, çocuklar ve kadın hakları Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi Haklar Sözleşmesi vs.); temel problemler insan hakları ve demokrasi eğitimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyal Bir Varlık Olarak İnsan
2İnsan Hakları
3İnsan Haklarının Temel Özellikleri
4Demokrasi
5Demokrasinin Temel Özellikleri
6Temel Haklar ve Ödevle
7İnsan Haklarının Korunması
8Vize
9Çocuk hakları
10Kadın Hakları
11Demokrasi ve insan Hakları Eğitimi
12Demokratik Kültür
13Demokratik Vatandaşlık
14Demokratik Kültürün Gerekleri
15Değerlendirme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karaman - Kepenekçi, Y.(2017) Demokrasi ve İnsan Hakları, Ankara: Siyasal Kitap evi Karaman- Kepenekçi, Y.(2010). İnsan Hakları Eğitimi, Ankara: Anı Yayıncılık Merey, Z.(2017). Vatandaşlık Bilgisi, Ankara: Pegem Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
None
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Tartışma515
Seminer6636
Makale Kritik Etme5525
Bireysel Çalışma4520
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ1             
ÖÇ2             
ÖÇ3             
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek