VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
EBEPB-852Eğitimde Program GeliştirmeZorunlu125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenci; - program geliştirme model ve kuramlarını analiz eder. - program geliştirme alanında özgün modeller geliştirebilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi İshak KOZİKOĞLU
Öğrenme Çıktıları
11) Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve ilkeleri kavrayabilme
22) Çeşitli eğitim durumlarında program geliştirme ilke, model ve kuramlarını uygulayabilme
33) Program geliştirmenin tarihsel temellerini analiz edebilme
44) Yeni bir program geliştirme modeli önerebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste; - Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler, - Program geliştirmeye tarihsel bir bakış, - Program geliştirmenin felsefi, psikolojik ve sosyal temelleri, - Program geliştirme model ve kuramları - Program geliştirme sürecinin uygulanması konuları işlenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Program geliştirme ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler
2Program geliştirmeye tarihsel bir bakış
3Program geliştirmenin felsefi ve psikolojik
4Program geliştirmenin sosyal temelleri
5Program geliştirme model ve kuramları 1
6Program geliştirme model ve kuramları 2
7Program geliştirme model ve kuramları 3
8Ara sınav
9Program geliştirmede yeni yönelimler
10Program geliştirmeye eleştirel bir bakış
11Program geliştirme sürecinin uygulanması 1
12Program geliştirme sürecinin uygulanması 2
13Program geliştirme sürecinin uygulanması 3
14Final Sınavı - Genel değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bloom, B.S. and others. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Student Learning. New York: Mc Graw Hill Book Co., Bloom, B.S. (ed) (1956). Taxonomy of Educational Objectives Handbook I. Cognitive Domain. New York: David Mc Kay Co. Inc., Ertürk, S. (1973). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları : 9. Oliva, P. F. (1988). Developing the Curriculum. Second Edition. Boston: Scott, Foresman and Company, Ornstein, A.C.; Hunkins, F.B. (1988). Curriculum: Foundations, Principles and Issues. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. Tyler, R. W. (1973). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago and London: University of Chicago Press. Dewey, J. (1963). Experience ve education. New York: Macmillan.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım15050
Rapor Hazırlama12525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15544443442444
ÖÇ22255533233324
ÖÇ34523333343333
ÖÇ42334433454434
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek