VAN YUZUNCU YIL ÜNİVERSİTESİ Bilgi Paketi / Ders Kataloğu

Anasayfa Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hakkında Derece Programları Öğrenciler için genel bilgiler
Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
ECFBA2019FARMASÖTİK BOTANİK LAB.Zorunlu232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eczacılık öğrencilerine tıbbi bitkilerin tayin ve teşhisi, anatomik ve morfolojik yapıları hakkında bilgi verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah DALAR
Öğrenme Çıktıları
1Tıbbi bitkilerin teşhisini öğrenir.
2Tıbbi bitkilerden drog hazırlamasını öğrenir.
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerin morfolojik özelliklerinin tanımlanması, herbiye hazırlanması ve saklanması, eczacılıkta önemli bitkilerin teşhisi ile ilgili genel kavramlar: Kök, gövde, metamorfoz, yaprak, çiçek, meyve ve incelenmesi; önemli familyaların tayini
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Demonstrasyon
2Arazi çalışması (Bitki toplama) ve Herbaryum örneği hazırlama
3Bitki benzeri canlı gruplarının (alg, mantar ve liken) incelenmesi
4Açık Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 1
5Açık Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 2
6Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 1
7Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 2
8Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 3
9Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 4
10Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 5
11Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 6
12Kapalı Tohumlu Bitkilerin Morfolojik ve Anatomik İncelenmesi 7
13Bitki teşhis uygulama 1
14Bitki teşhis uygulama 2
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Farmasötik Botanik Laboratuarı Ders Föyü 2- Farmasötik Botanik Uygulama, N.Tanker, A.Ü. Ecz. F
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı0100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Laboratuvar14114
Gözlem14114
Alan Gezisi14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
ÖÇ133                                          
ÖÇ234                                          
ÖÇ333                                          
ÖÇ433                                          
ÖÇ542                                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek